Phone:(+91)7030154411/8888889670/8888889670

Past President

Sr.No Year President Hon. Secretary
1 2018-19 Shri. Ram Bhogle Shri. Nitin Gupta
2 2017-18 Shri. Prasad Kokil Shri. V. N. Nandapurkar
3 2016-17 Shri. Grupreet Singh Bagga Shri. Dushyant Patil
4 2015-16 Shri. Ashish Garde Shri. Prasad Kokil
5 2014-15 Shri. Munish Sharma Shri Ritesh Mishra
6 2013-14 Shri. Milind (Hemant) Kank Shri. Ajeet Mulay
7 2012-13 Shri. Sunil Raithatha Shri. Munish Sharma
8 2011-12 Shri. Mukund Kulkarni Shri. Milind Kank
9 2010-11 Capt. Piyush Sinha Shri. Gurpreet Bagga
10 2009-10 Shri. Sacheen Mulay Shri. Ashish Garde
11 2008-09 Shri. Umesh Dashrathi Shri. Mukund Kulkarni
12 2007-08 Shri. Ketan Lakhani Shri. Ashish Garde
13 2006-07 Shri. S.S. Bhandiwad Shri. Umesh Dashrathi
14 2005-06 Shri. Sandeep Machhar Shri. Ketan Lakhani
15 2004-05 Shri. Gautam Nandawat Shri. Ketan Lakhani
16 2003-04 Shri. Shankar R. Jhunjhunwala Shri. Ketan Lakhani
17 2002-03 Shri. Mukund N. Bhogale Shri. Mohan Pendse
18 2001-02 Shri. C.P. Tripathy Capt. Piyush Sinha
19 2000-01 Cdr. Anil Save (Retd) Shri. S.R. Jhunjhunwala
20 1999-2000 Dr. U.N. Gaoli Shri. S.R. Jhunjhunwala
21 1998-99 Shri. Suresh Bapna Shri. Mukund N. Bhogale
22 1997-98 Shri. R.R. Jhunjhunwala Dr. U.N. Gaoli
23 1996-97 Shri. Satish Kagliwal Shri. Suresh Bapna
24 1995-96 Shri. M.K. Aggarwal Shri. J.S. Miani
25 1994-95 Shri. Rajkumar Dhoot Shri. M.K. Aggarwal
26 1993-94 Shri. N.K. Gupta Shri. R.R. Jhunjhunwala
27 1992-93 Shri. Arvind Machhar Shri. Mahesh Mehta
28 1991-92 Shri. Mohan Sharma Shri. Gautam Nandawat
29 1990-91 Shri. Madhur Bajaj Shri. Gautam Nandawat
30 1998-90 Shri. Ram Bhogale Shri. Mohan Sharma
31 1988-89 Shri. M.D. Save Shri. Mohan Sharma
32 1987-88 Shri. M.D. Save Shri. A.V. Joshi
33 1986-87 Shri. V.D. Jhunjhunwala Shri. K.V. Rammurthy
34 1985-86 Shri. V.D. Jhunjhunwala Shri. Ram Bhogale
35 1984-85 Shri. G.K. Jalan Shri. P.B. Ghate
36 1983-84 Shri. G.K. Jalan Shri. G.R. Rege
37 1982-83 Shri. G.K. Jalan Shri. N.G. Bhogale
Top